Kiezen voor een carrière als specialist ouderengeneeskunde; waarom zou je dat doen?

Kiezen voor een carrière als specialist ouderengeneeskunde; waarom zou je dat doen?

Er is een grote en nog altijd toenemende vraag naar specialisten ouderengeneeskunde. Werk genoeg dus in een interessante werkomgeving, waar veel voldoening, tijd voor de patiënt en diversiteit centraal staan. Toch is het animo voor dit vak niet hoog genoeg om aan de vraag te voldoen. Waar ligt dat aan? BKV en SOON onderzochten gezamenlijk wat voor basisartsen van belang is geweest bij het maken van een keuze voor dit vakgebied. We vroegen naar hun beweegredenen en beslismomenten. Met het doel dat we geneeskundestudenten en basisartsen beter kunnen begeleiden en faciliteren in hun keuzeproces.

Werkervaring essentieel in keuze voor een opleidingstraject
Meer dan de helft van de ondervraagde basisartsen (56%) geeft aan dat opgedane werkervaring in de ouderengeneeskunde van invloed is op de keuze voor een specialisatietraject. Zij geven ook aan dat begeleiding op de werkplek en ervaringsverhalen van specialisten een belangrijke rol spelen. Kom je tijdens je studie of daarna als basisarts niet in aanraking met het vakgebied ouderengeneeskunde, dan word je interesse hiervoor niet snel gewekt. Ervaring opdoen tijdens de opleiding geneeskunde is dus een belangrijke eerste stap.

“Een coschap binnen een verpleeghuis heeft echt mijn kijk op deze wereld veranderd!”

“Uiteindelijk denk ik dat het veel meer in de basisopleiding moet komen, zowel theorie als coschap. Dan zullen er zeker meer mensen enthousiast worden!”

“Ouderengeneeskunde zit vol uitdagingen! Het is jammer dat het een stoffig karakter heeft, terwijl het tegendeel waar is! Ik denk dat er belang zou zijn bij scholing al vroeg in de opleiding om dit te verbeteren.”

Een derde van de basisartsen ziet ouderengeneeskunde als vaste werkplek
Van de ondervraagde basisartsen ziet 29 procent zijn huidige werkplek als doorgroeifase naar specialist ouderengeneeskunde en 5 procent ziet het als vaste ANIOS-werkplek. Dat maakt dat ruim een derde van deze basisartsen wil blijven werken in de ouderengeneeskunde. Meer dan de helft van de ‘doorgroeiers’ geeft aan op korte termijn te solliciteren voor of te starten met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. De voornaamste redenen die voor de keuze voor dit vakgebied worden gegeven:

“Affiniteit met doelgroep.”

“Het werk is leuker dan gedacht, je kunt veel betekenen voor je patiënt en het is goed te combineren met gezin.”

“Meer tijd en voor ouderen dan in de reguliere gezondheidszorg.”

Een derde werkt in de ouderengeneeskunde als opstap naar andere specialisatie
Van de ondervraagde basisartsen ziet 36 procent werken in de ouderengeneeskunde als een tijdelijke werkplek om werkervaring op te doen voor een andere specialisatie. In dat kader wordt doorgroei naar de huisartsgeneeskunde het meest genoemd:

“Als tussentijdse baan ter voorbereiding op de huisartsenopleiding.”

“Voorbereiding en bredere werkervaring opdoen voor huisartsgeneeskunde.”

Een derde werkt in de ouderengeneeskunde ter oriëntatie op deze specialisatie
De overige 31 procent ziet hun huidige baan als een tijdelijke werkplek ter oriëntatie voor de specialisatie ouderengeneeskunde. Zij willen vooraf werkervaring opdoen in onder andere de interne geneeskunde, SEH en minstens zes maanden in een verpleeghuis. Zij geven aan een goede begeleiding op de werkplek essentieel te vinden om een goede keuze te kunnen maken:

“Stimulerende begeleiding in een veilige leeromgeving van groot belang.”

“Uitleg over toekomstperspectief en keuzemogelijkheden.”

Vult de oriënterende basisarts de extra opleidingsplaatsen in?
Uiteindelijk zal dus maximaal 64 procent van deze basisartsen die nu in de ouderenzorg werken daar ook blijven werken. Nadat de belangstelling eenmaal is gewekt, vormen de mate van werkervaring, goede begeleiding en toekomstperspectief doorslaggevende keuzefactoren. Hier ligt dus een schone taak voor de VVT-sector! Het is aan hen om ze in de praktijk te laten zien en ervaren hoe het is om specialist ouderengeneeskunde te zijn.

Conclusie: onbekend maakt onbemind


Ook SOON en BKV nemen deze uitkomsten ter harte. Naast nog meer bekendheid geven aan dit vakgebied, zijn ook de mogelijkheden om kennis te maken met de ouderengeneeskunde uitgebreid.
Een greep uit de opties:

Meeloopdagen: beide organisaties bieden meeloopdagen aan zodat je in de praktijk kunt ervaren hoe het er aan toe gaat.
Informatiebijeenkomsten: SOON en BKV organiseren bijeenkomsten waar zowel zijzelf als verschillende ervaringsdeskundigen je meer vertellen over dit vakgebied.
• Platform ouderengeneeskunde.nu: dit is in een initiatief van SOON en Verenso; hier vind je ervaringsverhalen van aios en specialisten ouderengeneeskunde en allerhande informatie over het werken in deze sector van de gezondheidszorg.
Werkervaring opdoen: BKV heeft een groot aanbod aan vacatures voor basisartsen in alle sectoren van de gezondheidszorg, voor korte en langere tijd. Zo kun je zelf bepalen op welke werkplekken en voor welke duur je ervaring wilt opdoen.
Ontwikkeltraject voor basisartsen: BKV gaat basisartsen de mogelijkheid bieden om middels een volledig georganiseerd traineeship op verschillende werkplekken en in verschillende sectoren werkervaring op te doen. Deskundige begeleiding op de werkplek is gegarandeerd en ook naar gewenste scholing wordt gekeken. Alles in overleg met jou, ter oriëntatie of ter voorbereiding op een specialisatie.

Meer weten? Neem contact op met Simone van Ham op + 31 6 - 10 40 87 07 (senior consultant BKV) of Annemarie Dijkman op + 31 6 - 53 17 56 70 (consultant BKV).