Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met je handen op je rug’

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met je handen op je rug’

Pascale Visser werkt als verpleegkundige geriatrische revalidatiezorg bij coöperatie De MARQ, een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties Avoord, Surplus en Stichting Elisabeth. Samen hebben zij zes locaties voor geriatrische revalidatiezorg, verspreid over Etten-Leur, Zevenbergen en Breda. Pascale blogt over de kansen en uitdagingen van werken in de geriatrische revalidatiezorg.

“Ik heb altijd met veel plezier in de zorg gewerkt, op allerlei plaatsen. Van ziekenhuis en thuiszorg tot gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg. Mooi werk, dat zeker. Maar als IG-verzorgende in een woongroep voor mensen met dementie, miste ik op enig moment een nieuwe uitdaging. Ik keerde terug naar school om het diploma mbo-verpleegkundige niveau 4 te halen. Zo belandde ik als leerling bij de geriatrische revalidatie zorg (GRZ) in Etten-Leur, de plek waar ik inmiddels als verpleegkundige werk.

In het begin moest ik echt wennen, want je gaat van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen met je handen op je rug’. Ons uitgangspunt is dat iemand zelf doet wat hij of zij zelf kan, mits dat veilig en verantwoord is. Daar speel je als verpleegkundige een grote rol in. Alle therapieën worden verder doorgevoerd op de afdeling aan de hand van de adviezen van de disciplines. Soms moet je mensen dan stimuleren om steeds een stukje verder te lopen, of zelf een kledingstuk aan te doen. Andere keren gaan mensen te snel en moet je iemand juist afremmen. We bespreken vooraf altijd met de revalidant wat iemand zelf nog wil en wat het uiteindelijk doel is. We gaan ervan uit dat mensen uiteindelijk weer naar huis toe gaan. Maar de praktijk leert dat dit niet voor iedereen haalbaar is. In dat geval begeleiden we mensen en hun familie in het kiezen van een locatie waar iemand kan gaan wonen. Soms komt iemand te overlijden en dan is een goede begeleiding eveneens heel belangrijk. Ook dat is mooi en betekenisvol werk.”

Medeverantwoordelijk
“Toen ik hier kwam werken, viel deze GRZ-locatie nog onder zorginstelling Avoord. Inmiddels is die afdeling opgegaan in de coöperatie De MARQ, evenals de afdelingen van de moederorganisaties Surplus en Stichting Elisabeth. De MARQ heeft zes locaties voor GRZ, verspreid over Etten-Leur, Zevenbergen en Breda. Het proces van samengaan is op dit moment nog volop in gang. We hebben één locatie voor crisisopnames, maar op de andere vijf locaties kunnen mensen voor alle andere vormen van GRZ terecht, zoals revalidatie na een CVA, bij heup- en knieoperaties, trauma-amputaties of ‘gewoon’ om conditie op te bouwen. Zo kunnen we alle revalidatie zorg zo dicht mogelijk bij revalidanten en mantelzorgers aanbieden. Die mantelzorgers zijn heel belangrijk in het revalidatieproces, want zij weten wat thuis wenselijk is en kunnen de revalidant thuis verder stimuleren in het revalidatietraject.

De GRZ moet ook aan de eisen van de zorgverzekeraar voldoen en dat betekent dat er een bepaald quotum aan CVA-opnames nodig is. Als kleinere GRZ-afdeling haal je die aantallen vaak niet, maar met meerdere organisaties wel. Ook daarom werken we nu samen. Naar buiten toe is De MARQ al één organisatie, maar officieel gaan alle medewerkers op 1 oktober 2017 over. Dat klinkt eenvoudig, maar het zijn wel drie culturen die nu samengaan. We streven naar één manier van werken en dat betekent voor medewerkers omdenken. Maar de voordelen, zoals kennis kunnen delen en verder professionaliseren, zijn veel groter. Bovendien wordt er heel goed geluisterd naar wat medewerkers willen. Dat we mogen meedenken, maakt dat we ons medeverantwoordelijk voelen voor de organisatie.”

‘Geriatrische revalidatiezorg wordt steeds belangrijker’
“Ik denk dat de geriatrische revalidatiezorg steeds belangrijker wordt nu mensen sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen: soms is een revalidatietraject nodig voordat iemand weer naar huis kan. Daar komt bij dat oudere mensen moeilijker herstellen dan jongeren. Ouderen hebben vaak meerdere ziektebeelden, zoals diabetes, Parkinson en COPD en zijn daardoor vaak minder belastbaar. Het revalidatietraject is zodoende complexer en vraagt om andere expertise.

Binnen De MARQ werken we samen in multidisciplinaire teams, waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn: van verpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist tot psycholoog, diëtist, arts en activiteitenbegeleider. Elke week bespreken we de vorderingen van revalidanten en als dat nodig is, worden behandeldoelen aangescherpt. Dat gebeurt altijd in overleg met de revalidant. Ook na revalidatie op een locatie, kan het revalidatietraject nog worden voortgezet. Het komt regelmatig voor dat revalidanten die naar huis gaan, twee dagen in de week terug komen voor revalidatie in de dagbehandeling.”

Fantastisch beroep
“In de vier jaar dat ik hier nu werk, is de doelgroep veranderd. Ik zie vooral meer revalidanten met cognitieve problemen. Nu de verzorgingshuizen verdwijnen, wonen deze mensen langer zelfstandig thuis. Dan zie je dat er bij zoiets als een valpartij toch een opname nodig is. Het betekent voor ons dat wij onze kennis steeds moeten bijspijkeren, zodat we de verschillende ziektebeelden herkennen en daar op kunnen anticiperen. Ja, dit werk heeft heel veel facetten, dat maakt het juist zo leuk. Ik ben een echt mensen-mens en vind het een eer om mensen op allerlei manieren te kunnen begeleiden. Het is een fantastisch beroep en daarom ga ik me verder specialiseren: binnenkort begin ik aan de vervolgopleiding voor GRZ-verpleegkundige in Amsterdam.”

Bekijk ook de vlog van Pascale waarin ze kort vertelt waarom volgens haar de geriatrische revalidatiezorg zo belangrijk is:


Bron: Actiz - organisatie van zorgondernemers