Groot onderzoek naar oorzaak en behandeling oorsuizen

Groot onderzoek naar oorzaak en behandeling oorsuizen

Het Groningse universiteitsziekenhuis UMCG gaat samen met zeven andere Europese kennisinstellingen een groot onderzoek doen naar tinnitus (oorsuizen). De onderzoekers hopen erachter te komen wat het vervelende geluid veroorzaakt en hoe het mogelijk behandeld kan worden.


Mensen die last hebben van oorsuizen horen geluiden zoals een piep, zoemen, tikken, sissen of fluiten. De oorzaak van oorsuizen is nog onbekend. Wel is duidelijk dat 30 procent van de mensen die er last van heeft, ook gehoorverlies krijgt. Naar schatting heeft 10 tot 15 procent van de bevolking last van het nare gesuis. Bij 1 tot 4 procent is de hinder ervan zeer ernstig.


Voor sommige mensen is de marteling van het oorsuizen zelfs ondraaglijk. In de afgelopen jaren hebben om die reden meerdere mensen een einde aan hun leven gemaakt.


Dieren en mensen

Het project, dat vier jaar gaat duren, is een combinatie van onderzoek onder dieren en mensen. Voor het onderzoek worden vijftien promovendi opgeleid, maakte het UMCG bekend. Andere deelnemers aan de studie, naast het UMCG, zijn onder meer de Franse overheidsdenktank CNRS, University of Nottingham, Charite Universitätsmedizin Berlin en Cochlear Research and Development.

Bron en afbeelding: AD