Investeren in sociale veiligheid

Investeren in sociale veiligheid

Leren van elk incident

BRAM SCHINKELSHOEK, DIRECTEUR KESSLER STICHTING

Bij de Kessler Stichting is veilig werken belangrijker dan ooit. De organisatie transformeert van een maatschappelijke opvangorganisatie voor dak- en thuislozen naar een organisatie waar professionele zorg en begeleiding worden geboden aan kwetsbare mensen. Sommigen zijn verward of licht ontvlambaar door drugsgebruik, frustratie en vermoeidheid. Het profiel van de cliënten is de laatste jaren gewijzigd. Zo zien we onder meer een toename van mensen met psychische problemen. Ook zijn er meer cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Aandachtsfunctionaris veiligheid
Deze verandering heeft zo zijn consequenties. Er zijn vorig jaar 430 veiligheidsincidenten gemeld, waarvan veertig procent ‘agressiemeldingen’. Het is een hele uitdaging om de veiligheid van cliënten en medewerkers op een aanvaardbaar niveau te krijgen en te houden. De Kessler Stichting is duidelijk in zijn beleid: agressie wordt niet getolereerd. Maar daarmee zijn we er niet. We geven trainingen in voorkomen van en omgaan met agressief gedrag. Er zijn duidelijke regels voor cliënten; er is een duidelijke gedragscode voor medewerkers; er zijn fysieke maatregelen getroffen zoals de inrichting van speciale spreekkamers en het ophangen van camera’s; en is veel geïnvesteerd in de zogenaamde sociale veiligheid. Verder is melden van incidenten bij ons onderdeel van de dagelijkse routine. Het geautomatiseerde meldingssysteem ondersteunt dat goed. In elk team is een aandachtsfunctionaris veiligheid, die de meldingen in het team evalueert. Zo leren we van elk incident. Wat ook erg ondersteunend werkt, is goede nazorg. Sommige incidenten zijn behoorlijk heftig. Het team dat dan direct operationeel is, bestaat uit eigen medewerkers. Betrokkenen ervaren dat als zeer positief.

Spanning
Ondanks alle maatregelen is agressie bijna dagelijkse praktijk. Het is ook een logisch gevolg van veranderende systemen in de zorg. De entree voor psychiatrische hulp en verslavingszorg is bemoeilijkt en de behandelduur verkort, evenals bijvoorbeeld de toegang tot hulp voor mensen met LVB. Mensen vallen vaker buiten de boot en melden zich bij de maatschappelijke opvang. In die smeltkroes van mensen met zorgen, ziektes en frustraties lopen de spanningen snel op. Geen reden om op je handen te zitten; de cliënten zijn er nu eenmaal. Zij verdienen de hulp en ondersteuning die ze nodig hebben, net zoals medewerkers een veilige werkomgeving mogen verwachten. Het levert spanning op om binnen de bestaande middelen kwalitatieve goede dienstverlening te leveren zonder te vervallen tot een beheersorganisatie. Daar doen we met zo’n 250 medewerkers dagelijks ons best voor.

Bron: Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken