Hopeloze gevallen bestaan niet

Hopeloze gevallen bestaan niet

Nico was een hopeloos geval, een ‘autonome systeemvechter’. Maar zijn verhaal bewijst dat hopeloze gevallen niet bestaan.

Nico was al ettelijke keren uit zijn woning gezet wegens drankmisbruik, agressie, vervuiling en eindigde uiteindelijk in een woonwagen op een gemeentewerf. Zelfs daar ging het mis. ‘Hopeloos’, zo dacht men. De gemeente wist het ook niet meer. Nico had geen beschikking, zat in geen enkel traject, maar er moest iets gebeuren. Uiteindelijk nam een Wmo-consulent van de gemeente contact op met RIBW K/AM- begeleider Jos. Jos heeft zelf in het verleden ook op straat geleefd, spreekt de taal en weet hoe hij om moet gaan met mensen die door vrijwel iedereen zijn opgegeven.

“Hopeloos, zo dacht men. De gemeente wist het ook niet meer.”Jos: “Nico werd overal uitgekotst, ‘autonome systeemvechter’ werd hij genoemd. In het Haarlemse weet men wel dat ik iemand ben die je kunt inzetten bij dit soort gevallen. Het eerste wat ik deed was een multidisciplinair team vormen van een A- en B-verpleegkundige, een maatschappelijk werker, een collegabegeleider en ikzelf. Voorheen waren veel partijen betrokken bij Nico, zoals de GGD, ACT Haarlem, Toezicht gemeente Velsen, de nachtopvang van het Leger des Heils. Wij spraken af dat alles via ons gaat, voor zover mogelijk. Dat scheelt al heel veel ruis.

Eerst moest ik Nico’s vertrouwen zien te winnen, laten zien waar het team hem bij kon helpen. En gaandeweg konden we meer doen. Nico ging akkoord met medicatie tegen het drinken – daar is hij uiteindelijk helemaal mee gestopt. Ook kwam hij zelf met het verzoek om dagbesteding.

“Vergeet niet: achter mensen die onhandelbaar lijken, gaan heftige verhalen schuil.”Die volgt hij nu op een RIBW K/AM- locatie in Velsen. Gaandeweg zien we steeds meer verbetering. Nico wil zèlf ook echt graag veranderen. Vergeet niet: achter mensen die onhandelbaar lijken, gaan heftige verhalen schuil. De gemeente ziet dat onze aanpak goed werkt; we zijn inmiddels gevraagd om een soortgelijk geval in Velsen op te pakken.”

Foto: Jos, begeleider van Nico

Lees het complete verhaal van Nico op de organisatiepagina van RIBW K/AM