Al tijdens je opleiding het verschil maken

Al tijdens je opleiding het verschil maken

Studenten van De Haagse Hogeschool kunnen dankzij het nieuwe lectoraat van chirurg-oncoloog dr. Joost van der Sijp stage lopen in HMC en bij partners van HMC.

NITA PLEUNE


Overdracht

Van der Sijp wil met zijn lectoraat vooral focussen op de aansluiting van eerste- en tweedelijnszorg: “Ik wil de schakel tussen de eerste- en de tweedelijnszorg sterker maken en de muur tussen zorginstellingen en thuissituaties neerhalen. Professionals moeten zorgen voor een goede en volledige overdracht. We merken dat de informatieoverdracht niet altijd volledig is. Dat leidt tot vragen bij patiënten en zorgverleners. Patiënten moeten zich altijd geborgen weten, in welke fase van hun ziekte dan ook. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat alle betrokken zorgverleners - van chirurg tot thuiszorgmedewerker - goed op de hoogte zijn en weten wat ze moeten doen.”

Onderwijs
Van der Sijp vindt dat onderwijs en onder- zoek hierbij kunnen helpen. “Derde- en vierdejaars hbo-v'ers krijgen college over dit onderwerp om ze bewust te maken van het belang van een goede overdracht.” Ook wordt er onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar de overdracht bij het zorgpad borstkanker en hoofdhalskanker. Het lectoraat Oncologische Zorg biedt studenten de mogelijkheid om stage te lopen op de afdelingen die zich bezighouden met oncologie. Voorheen kon dit niet omdat je als verpleegkundige een aparte aantekening daarvoor nodig had. Hierdoor kunnen studenten nu tijdens hun opleiding in aanraking komen met kankerpatiënten. Een waardevolle ervaring die hen later ook van pas kan komen als ze zelf bij medische instellingen of in de wijk gaan werken.

Nieuwe inzichten
De ervaring van Marleen Eshuis, derdejaars student Verpleegkunde, toont aan hoe waardevol zo’n stage is. “Toen ik HMC Antoniushove binnenliep voor mijn stage, wist ik meteen dat ik hier wilde blijven. Een ziekenhuis is echt mijn plek. Ik werk nu op verpleegafdeling 1 Groen, waar we patiënten verplegen van colorectale chirurgie, gynaecologie, urologie en behandeling van obesitas. Veel van hen zijn oncologiepatiënten. Het bijhouden van vochtbalansen is een kleine handeling die er wel eens bij inschiet vanwege de drukte. Toch levert dit belangrijke informatie op. Ik kwam een artikel tegen waarin werd beschreven dat het wegen van patiënten effectiever en betrouwbaarder is dan het bijhouden van vochtbalansen. Binnenkort begin ik daarom aan een plan om – in eerste instantie voor oncologiepatiënten op de afdeling – het bijhouden van vochtbalansen te wijzigen in het wegen van patiënten. Ik dacht dat ik meer een doener was, maar op deze manier kan ik met onderzoek echt een verschil maken!”


Bron: Stichting Transmurale Zorg