Aandacht voor valpreventie

Aandacht voor valpreventie

RUIM DERTIG PROCENT MINDER VALINCIDENTEN

Aandacht voor valpreventie
Patiëntveiligheid is een vanzelfsprekend aandachtspunt op alle locaties van Sophia Revalidatie. In 2016 hebben we extra aandacht besteed aan valpreventie. Sander Houdijk, fysiotherapeut en staffunctionaris zorginnovatie bij Sophia Revalidatie, leidde het project valpreventie en vertelt welke initiatieven zorgden voor een afname van ruim dertig procent van het aantal valincidenten.

JOYCE OVERGAAG

Foto: Bianca Holtman

"Elke patiënt krijgt op zijn eerste dag een mobiliteitscheck met een verpleegkundige, fysiotherapeut en ergotherapeut"


Praktische aanpak
Sander: “Sophia Revalidatie monitort continu het aantal valincidenten. Eind 2015 zagen we een toename onder de klinische patiënten. Er is snel een projectgroep gestart om het aantal valincidenten te beperken. Met het behandelteam zijn we om tafel gaan zitten om de oorzaken daarvan te inventariseren. Vervolgens zochten we naar oplossingen om de valincidenten te voorkomen. Dit leidde tot vele adequate initiatieven.”

Mobiliteitscheck en helping hand
“Veel patiënten bleken het moeilijk te vinden de risico’s van bepaalde handelingen in te schatten: wat kan nog wel en wat niet? Wanneer een patiënt de kliniek binnenkomt, bekijkt hij samen met een verpleegkundige, fysiotherapeut en ergotherapeut zijn mogelijkheden. Onze mobiliteitscheck is daarmee verbeterd.“ “Verder bleek dat veel valincidenten gebeurden wanneer de patiënt iets wilde pakken of oprapen. Dankzij een donatie van Totale Zorgwinkel heeft iedere patiëntkamer nu een helping hand: een stok met een grijper eraan waarmee je iets kunt oprapen zonder te bukken. Een simpele oplossing met enorm effect”, aldus Sander.

Inzet slimme optische sensor
“Vanwege bezuinigingen in de zorg, is er steeds minder tijd voor verpleegkundigen om op de patiëntkamers te controleren. Daarnaast heeft een check van de verpleegkundige een negatief effect op de privacy en (nacht)rust van de patiënt. Dankzij IPCare hebben we een slimme optische sensor kunnen uittesten. Deze sensor wordt bevestigd aan het plafond in de patiëntkamer. Deze registreert bijvoorbeeld dat iemand onrustig beweegt, in/uit bed stapt of de (bad)kamer verlaat. Als de verpleging een van deze handelingen als risicovol heeft aangemerkt, stuurt de sensor een signaal naar de verpleging om te voorkomen dat de patiënt valt. Helaas lijkt in ons gebouw de connectie nog onvoldoende gewaarborgd; daarmee is het nog onduidelijk of het daadwerkelijk valincidenten beperkt. De proef wijst in ieder geval wel uit dat de inzet van de sensor leidt tot beduidend meer privacy voor de patiënt en tijdwinst oplevert voor de verpleegkundigen,” vertelt Sander.