Beperkt uitzendkrachten of vakantiekrachten beschikbaar in de zomer

Beperkt uitzendkrachten of vakantiekrachten beschikbaar in de zomer

Een krappe zomer voor Sensire of een structureel vraagstuk?

Maarten van Rixtel, bestuurder Sensire:
"Zoals elk jaar is de zomer een tijd waarin veel van onze collega’s en vrijwilligers van een welverdiende vakantie kunnen genieten. Ook een tijd waarin we een puzzel leggen met de dienstroosterplanningen. Dit jaar is dat bij Sensire lastiger dan voorgaande jaren, lees ook het artikel in De Gelderlander."

"Onze teams en vrijwilligers werken dagelijks met veel inzet aan goede zorg. Dit gebeurt met een bezetting, die weinig speelruimte kent. Zoals we het nu zien, zijn er zeer beperkt uitzendkrachten of vakantiekrachten beschikbaar in de zomer. Daarnaast zien we landelijke ontwikkelingen, die een rol spelen. Er ontstaat gestaag een tekort aan zorgmedewerkers, de zorgvraag in verpleeghuizen neemt toe en de financiering blijft ongewijzigd. Een situatie waarin iedereen kan zien aankomen dat de kwaliteit van de zorg op het spel komt te staan."

Zorgen
"Waar ik me zo mogelijk nog meer zorgen over maak is het effect van deze krapte op onze medewerkers. Wijkverpleegkundigen moeten zich in steeds meer bochten wringen om geen ‘nee’ te verkopen aan mensen die graag zorg van Sensire willen hebben. Mensen die zorg nodig hebben krijgen steeds vaker nul op het rekest. Onze wijkverpleegkundigen maken het regelmatig mee dat mensen radeloos bij Sensire terugkomen nadat ze in de hele regio overal te horen hebben gekregen dat er te weinig personeel is. Voor het blok gezet en voor een dilemma geplaatst, begrijp ik dat de wijkverpleegkundigen deze mensen dan onder hun hoede nemen en dat ze de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarmee is het probleem echter verre van opgelost."

"Door de krapte aan medewerkers ontstaat grote druk op de zorgteams. Werkroosters zijn steeds moeilijker te maken, werkuren nemen toe, verzuim neemt toe, wat de werkdruk nog groter maakt bij de overblijvers. Het imago van de zorg wordt voor toekomstige wijkverpleegkundigen en verzorgenden steeds slechter. Een fantastische baan die door de huidige problematiek steeds minder populair wordt. Daarmee is de vicieuze cirkel helemaal rond."

Maatregelen
"Natuurlijk gaan we niet zitten afwachten, maar doen we er alles aan om extra mensen te werven. We werven alternatieve vakantiekrachten, mensen met levenservaring en affiniteit met zorg, die met een algemene instructie en onder supervisie van het team, ondersteuning kunnen gaan bieden bij maaltijdverzorging, begeleiding en andere geschikte taken. Ook praten we met de vrijwilligers over extra aanwezigheid. Hierbij kan het management niet alleen werken. Ik roep iedereen op om zich heen te kijken en te zoeken naar mogelijkheden om de krapte en daarmee de werkdruk te verlagen. Het moet echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn."

"Met deze maatregelen willen we onze kwaliteit in stand houden. Al moeten wij onze klanten ook om begrip vragen voor de krapte. Het is mogelijk dat we minder uren zorg kunnen bieden. Dat de zorg op een ander tijdstip wordt geboden of door een andere verzorgende dan de klant gewend is. Met ons gezamenlijke optreden willen we met praktische maatregelen komen om de krapte te bestrijden."

"Het structurele probleem vraagt ook om een bezinning; kunnen we de medewerker blijvend onder druk zetten om de gevraagde zorg te leveren zonder dat de teams voldoende medewerkers hebben. Iedereen werkt hard (soms te hard) om klanten en bewoners die kwetsbaar zijn de juiste zorg te geven. Maar er komt een grens aan en dan moet de maatschappij, de politiek de verzekeraar en natuurlijk de aanbieder deze medewerker in bescherming nemen door de keuze van wel/niet zorg leveren niet op individueel niveau te laten beslissen, maar vooraf juiste en scherpe kaders aan burger en medewerker te geven."

"Zonder deze kaders wordt werken in de zorg een druk en geen gunst!"

Bekijk het volledige artikel op sensire.nl