Taakherschikking: de inzet en rol van de physician assistant

Taakherschikking: de inzet en rol van de physician assistant

Monique Damen staat als Senior Consultant bij BKV dagelijks in contact met zowel physician assistants (PA’s) als verpleegkundig specialisten. Voor haar lijkt de keuze tussen deze twee functies voor een vacature heel logisch, de functies opereren immers op geheel ander niveau. Maar toch zien we steeds vaker advertenties waarin zorginstellingen in dezelfde vacature zoeken naar een physician assistant óf een verpleegkundig specialist. Is dit onwetendheid van de zorginstelling of kan het werk van een PA inderdaad overgenomen worden door een verpleegkundig specialist? Om de proef op de som te nemen besloot Monique een dag mee te gaan lopen met drie PA’s om eens te kijken hoe hun werkdag nu precies verloopt.

Op maandag 29 mei 2017 is Monique onderweg naar de Sint Maartenskliniek om hier met drie PA’s een dag mee te kijken. “Onderweg vraag ik mijzelf inderdaad af waarom deze instelling ervoor kiest te werken met PA’s en of er daarnaast ook verpleegkundig specialisten werkzaam zijn. Maar belangrijker nog is de vraag wanneer de inzet van de PA succesvol te noemen is.”

Binnen de polikliniek orthopedie van de Sint Maartenskliniek in Woerden werken vier PA’s en elf orthopeden. De onderverdeling van deze afdeling in sub specialismen vraagt om generalistisch opgeleide PA’s, want ook zij zijn verbonden aan deze sub specialismen (intern superspecialismes genoemd). “Ik vraag mijzelf af hoe een generalistisch opgeleide PA ook een ‘superspecialist’ kan zijn”, aldus Monique. Één van de PA’s komt al snel met een antwoord. “De generalistische medische blik blijft. Je kijkt niet alleen naar het superspecialisme, maar blijft de mens altijd als geheel zien”.

Blijft natuurlijk de vraag, waarom de Sint Maartenskliniek hier dan voor de inzet van de PA kiest. “Dat komt doordat de zwaarte van de functie berust op het medische domein. Het gaat hier echt over het overnemen van de taken van de medisch specialist. De PA is verantwoordelijk voor het draaien van poli’s, operaties en het fungeren als zaalarts. Bezoekers van deze polikliniek wennen steeds meer aan de afspraken met een PA. Er zijn patiënten die inmiddels zelfs de voorkeur geven aan de PA, omdat zij meer tijd voor hen hebben en hierdoor de patiënten kunnen voorzien van meer informatie en begrip.”

Toch lukt het niet overal om van taakherschikking een succes te maken. “Een verpleegkundig specialist is geen physician assistant en andersom, met een ander takenpakket en werkterrein kunnen zij elkaars werk niet overnemen. Wat zou het mooi zijn als zorginstellingen de keuze voor de inzet van een PA zouden laten afhangen van de generieke visie op de organisatiestructuur en het overnemen van taken van een medisch specialist. Want dat zijn de meest belangrijke factoren om de inzet van de PA succesvol te maken.”

Denk je ook na over taakherschikking en de inzet van een VS of PA en zou je graag onafhankelijk advies willen over de succesvolle inzet? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Monique Damen via +31 6 - 22 97 41 88 of m.damen@bkvgroup.eu.