Samenwerken met hulpdiensten en wijkagenten

Samenwerken met hulpdiensten en wijkagenten

Foto: ter beschikking gesteld door GGZ Rivierduinen

 

Nieuwe visie op terugdringen agressie

Binnen de geestelijke gezondheidszorg werken zorgprofessionals dagelijks aan het herstel van een groot aantal cliënten, zoveel mogelijk samen met familie en naasten. Hierbij kunnen allerlei gevoelens de revue passeren: verdriet, radeloosheid, angst, vreugde, maar ook frustratie, boosheid en soms zelfs agressie. Agressie is onlosmakelijk verbonden met de geestelijke gezondheidszorg. Ook binnen GGZ Rivierduinen is hier veel aandacht voor. Het komende jaar wil de organisatie agressie verder terugdringen.


HANNEKE DE ZWART


Iedereen moet zich veilig kunnen voelen

GGZ Rivierduinen heeft een nieuwe visie ontwikkeld op agressie. Daarin staat een integrale aanpak centraal vanuit verschillende invalshoeken en met praktische richtlijnen. “We willen opnieuw in gesprek met alle betrokkenen. Niet alleen met cliënten, hun familie en onze medewerkers, maar ook met onze partners, zoals hulpdiensten en wijkagenten”, vertelt Manager Zorg en Kwaliteit Kjersti Extercatte. “Want het uitgangspunt is en blijft: agressie kunnen en willen we niet tolereren. Iedereen moet zich veilig en prettig kunnen voelen in onze organisatie.”


Meeloopdagen en trainingen

GGZ Rivierduinen heeft afspraken met de externe hulpdiensten over het beperken van agressie. “We bespreken incidenten met hen na om de afspraken levend te houden en waar nodig samen te verbeteren. Onze partners kunnen deelnemen aan meeloopdagen en trainingen. Ook streven wij altijd naar een zo goed mogelijk contact met de wijkagenten, zodat zij goed geïnformeerd zijn, een vertrouwd gezicht zijn voor onze cliënten en, indien nodig, snel kunnen handelen.”


Meer aandacht voor preventie

In de nieuwe visie is meer aandacht voor preventie van agressie. Bijvoorbeeld door de zelfregie van de cliënt te versterken en meer te focussen op herstel en vroegsignalering, onder andere door de crisiskaart. Door deze positieve benadering ligt de focus op wat een cliënt kan en wil, waardoor een groot deel van zijn of haar frustraties wordt weggenomen. Dat komt niet alleen de kwaliteit van de zorg, maar ook de veiligheid van medewerkers ten goede. Kjersti: “Ook willen we agressie snel om kunnen buigen door de vaardigheden van medewerkers te versterken. Bijvoorbeeld door hen te trainen in conflicthantering, deëscalatie en technieken voor veilig fysiek ingrijpen.”

 

Agressie is onlosmakelijk verbonden met de geestelijke gezondheidszorg


Agressie: vormen, oorzaken en gevolgen

Agressief gedrag kan het gevolg zijn van psychische ontregeling; sommige cliënten worden opgenomen omdat ze vanwege hun agressieve gedrag een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. Binnen GGZ Rivierduinen komen vrijwel alle afdelingen hierdoor in aanraking met verschillende vormen van agressie zoals verbale agressie, dreigementen en (seksuele) intimidatie, maar ook fysieke agressie zoals slaan en schoppen. Soms met grote gevolgen voor medewerkers, cliënten en omstanders.

 

Bron: Stichting Transmurale zorg Den Haag en omstreken, tijdschrift TranS 2017-2