Enthousiasme als drijfveer

Enthousiasme als drijfveer

‘De psychiatrie is ongelooflijk boeiend’

Werken met mensen die als gevolg van psychische aandoeningen zijn vastgelopen in hun leven, geeft veel voldoening. Voor je cliënten, maar ook voor jezelf. Dat ervaren sociaal psychiatrisch ondersteuners Emma Kager en Kevin Nieberg, beiden werkzaam voor de Haagse Stichting Anton Constandse.

‘Ik werk in totaal 7,5 jaar bij de Stichting Anton Constandse. Daarvoor werkte ik buiten de geestelijke gezondheidszorg, als manager. Maar de psychiatrie vind ik vele malen interessanter. Sinds vorig jaar juni ben ik aan de slag in de ambulante tak van de stichting.” Emma Kager is enthousiast over haar werk en vindt dat ook een vereiste: “Het is heel mooi, maar ook zwaar werk. Als je daar geen enthousiasme voor kan opbrengen, kost het je te veel energie. Ik merk dat ik er juist energie van krijg.”

Datzelfde gevoel heeft Kevin Nieberg die bij werkeenheid Trekschuit werkt, een locatie voor beschermd wonen, bedoeld voor mensen met dubbele problematiek; vaak zowel een verslaving als een psychische aandoening. “Een ongelooflijk boeiende groep om voor te werken”, zegt Kevin. “Het gaat om mensen met complexe problemen die veel hebben meegemaakt in hun leven. Vaak hebben ze op straat geleefd, soms hebben ze vastgezeten. Ze hebben een stigma waar ze maar moeilijk van afkomen. Maar ook zij zijn gewoon mensen die ons respect verdienen. Dat is voor mij een belangrijke drijfveer in mijn werk.”


Optrekken met cliënt
De mensen voor wie Emma werkt zijn heel divers. De jongste is 19, de oudste 67 en ze treft mensen met allerlei verschillende soorten diagnoses. Omdat ze ambulant werkt, is ze het grootste deel van haar tijd op pad om haar cliënten te bezoeken. “Het belangrijkste instrument dat ik meeneem in mijn werk, ben ikzelf”, zegt ze. “Ik merk dat ik veel kan betekenen voor mijn cliënten door oprecht en respectvol te zijn, goed te luisteren en met hen mee te denken over hun volgende stap. Het gaat vaak om mensen die niet meer geloven in zichzelf. Als het lukt dat ze weer krachtiger worden, meer vertrouwen krijgen, dan is er al enorm veel bereikt. Wanneer iemand tegen mij zegt: ‘Dankzij jouw hulp kan ik me weer oma voelen, genieten van mijn kleinkinderen’... dat is geweldig! Ik vind het zo mooi dat ik met hen mag optrekken en hen mag ondersteunen. Het gaat erom dat ik hen een handje help, want het grootste deel doen zij zelf.”

Echt aanwezig zijn
Natuurlijk werken Emma en Kevin vanuit een visie. Bij de Stichting Anton Constandse staat werken aan het herstel en de eigen regie van de cliënt centraal, onder meer via de individuele rehabilitatiebenadering. Voor de een betekent herstel weer zelfstandig kunnen wonen, voor de ander kan wat meer structuur in het dagelijks leven al een grote stap zijn. Daarnaast gaan de hulpverleners uit van de presentietheorie, waarbij ze door echt aanwezig te zijn en door goed te kijken en te luisteren proberen te achterhalen wie de mens is achter de cliënt. Met welke vragen worstelt hij of zij nu werkelijk en welke ondersteuning is daarbij nodig?

Of je nu ambulant werkt en dagelijks op bezoek gaat bij cliënten thuis, of dat je op een vaste locatie voor beschermd wonen werkt, de werkzaamheden blijven heel divers. “Iedere dag op Trekschuit is weer anders”, zegt Kevin. “Dat maakt ons werk juist zo aantrekkelijk. Eigen regie van de bewoners vinden we belangrijk, maar je moet hier je verwachtingen ook een beetje kunnen temperen. We werken met fors beschadigde mensen die vaak nog een lange weg van vallen en opstaan te gaan hebben. Dan is het ook de kunst mee te bewegen met de waan van de dag.”

Lees het complete artikel van Stichting Anton Constandse hier