Medische Hulpverleners krijgen erkenning met BIG-registratie

Medische Hulpverleners krijgen erkenning met BIG-registratie

Studenten en afgestudeerden van de bachelor Medische Hulpverlening kregen goed nieuws afgelopen week. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten het beroep Medisch hulpverlener te erkennen met een BIG-registratie. Door het ontbreken van de erkenning konden studenten tot nu toe moeilijk een stageplek vinden, afgestudeerden vonden niet snel een baan.

Het beroep van medisch hulpverlener wordt vanaf 1 mei 2017 voor een proefperiode van vijf jaar opgenomen in het BIG register. Dit houdt in dat de medisch hulpverlener de bevoegdheid krijgt om een beperkt aantal medische handelingen zelfstandig uit te voeren. Zonder de registratie mocht een medisch hulpverlener alleen handelen onder toezicht van een arts of andere zorgverlener die wel een registratie heeft.

Bekijk vacatures voor de ambulance bij het witte kruis.